گزارش تصویری از حضور حماسی مردم در شعبه اخذ رأی مستقر در زیارتگاه

گزارش تصویری از حضور حماسی مردم در شعبه اخذ رأی مستقر در زیارتگاه
اسفند ۹, ۱۳۹۴
288 بازدید