گزارش تصویری از حضور استاندار محترم خراسان رضوی در زیارتگاه

گزارش تصویری از حضور استاندار محترم خراسان رضوی در زیارتگاه
فروردین 7, 1392
7 بازدید

  در هفتمین روز از سال جدید جناب آقای مهندس فروزان مهر استاندار محترم خراسان رضوی در معیت امام جمعه ، فرماندار و مسئولین شهرستان در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) حضور یافتند و ضمن ادای احترام به مزار شهدای هشت سال دفاع مقدس و زیارت مرقد مطهر این اسوه فقاهت و سیاست از موزه […]

 

در هفتمین روز از سال جدید جناب آقای مهندس فروزان مهر استاندار محترم خراسان رضوی در معیت امام جمعه ، فرماندار و مسئولین شهرستان در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) حضور یافتند و ضمن ادای احترام به مزار شهدای هشت سال دفاع مقدس و زیارت مرقد مطهر این اسوه فقاهت و سیاست از موزه آثار و اسناد مجتمع بازدید نمودند .