گزارش تصویری از جشن بادبادکها به مناسبت روز جهانی کودک

گزارش تصویری از جشن بادبادکها به مناسبت روز جهانی کودک
مهر 20, 1391
8 بازدید

به مناسبت روز جهانی کودک جشـن بادبادکهـا با  موضوع هایی همچون سال تولید ملی ، محکومیت توهین به ساحت مقدس پیامبر اعظم (ص)، حمایت از کودکان مظلوم فلسطین ، سوریه غزه ، لبنان با اهداء جوایز و اجرای برنامه شاد کودکانه در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) برگزار گردید .  در پایان به بادبادکهای برتر جوایزی اهداء شد […]

به مناسبت روز جهانی کودک جشـن بادبادکهـا با  موضوع هایی همچون سال تولید ملی ، محکومیت توهین به ساحت مقدس پیامبر اعظم (ص)، حمایت از کودکان مظلوم فلسطین ، سوریه غزه ، لبنان با اهداء جوایز و اجرای برنامه شاد کودکانه در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) برگزار گردید . 

در پایان به بادبادکهای برتر جوایزی اهداء شد .