گزارش تصویری از جشن بادبادکها به مناسبت روز جهانی کودک

گزارش تصویری از جشن بادبادکها به مناسبت روز جهانی کودک
مهر ۲۰, ۱۳۹۱
194 بازدید

به مناسبت روز جهانی کودک جشـن بادبادکهـا با  موضوع هایی همچون سال تولید ملی ، محکومیت توهین به ساحت مقدس پیامبر اعظم (ص)، حمایت از کودکان مظلوم فلسطین ، سوریه غزه ، لبنان با اهداء جوایز و اجرای برنامه شاد کودکانه در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) برگزار گردید .  در پایان به بادبادکهای برتر جوایزی اهداء شد […]

به مناسبت روز جهانی کودک جشـن بادبادکهـا با  موضوع هایی همچون سال تولید ملی ، محکومیت توهین به ساحت مقدس پیامبر اعظم (ص)، حمایت از کودکان مظلوم فلسطین ، سوریه غزه ، لبنان با اهداء جوایز و اجرای برنامه شاد کودکانه در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) برگزار گردید . 

در پایان به بادبادکهای برتر جوایزی اهداء شد .