گزارش تصویری از برگزاری دعای عرفه در زیارتگاه

گزارش تصویری از برگزاری دعای عرفه در زیارتگاه
آبان ۶, ۱۳۹۱
330 بازدید

نهم ذالحجه روز عرفه،روزنیایش و عبادت،روز بخشش گناهان و قبول توبه است.روزی که خداوند متعال بندگانش را به سوی خود فرا می خواند. دعای پر فیض عرفه با حضور گسترده مردم خداجو و مومن شهرستان با قرائت مداح اهل بیت محمد غلامرضا پور در جوار زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) برگزار گردید .     […]

نهم ذالحجه روز عرفه،روزنیایش و عبادت،روز بخشش گناهان و قبول توبه است.روزی که خداوند متعال بندگانش را به سوی خود فرا می خواند.

دعای پر فیض عرفه با حضور گسترده مردم خداجو و مومن شهرستان با قرائت مداح اهل بیت محمد غلامرضا پور در جوار زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) برگزار گردید .