گردهمایی دانش آموزان به همت مجتمع فرهنگی شهید آیت ا… مدرس(ره) با موضوع زیبا شناختی از منظر قرآن ویژه دانش آموزان شهرستان خلیل آباد

گردهمایی دانش آموزان به همت مجتمع فرهنگی شهید آیت ا… مدرس(ره) با موضوع زیبا شناختی از منظر قرآن ویژه دانش آموزان شهرستان خلیل آباد
دی ۲۵, ۱۳۹۶
221 بازدید