پذیرایی از زائرین و مسافرین در مسیر حرکت به مشهد مقدس و زیارت حضرت رضا (ع) با بسته های متبرک

پذیرایی از زائرین و مسافرین در مسیر حرکت به مشهد مقدس و زیارت حضرت رضا (ع) با بسته های متبرک
شهریور 4, 1394
7 بازدید

                                {jcomments on}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{jcomments on}