پخش زنده دعای پر فیض توسل از جوار زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

پخش زنده دعای پر فیض توسل از جوار زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)
اردیبهشت 9, 1399
12 بازدید

? پخش زنده دعای پرفیض توسل از جوار زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) از صفحه اینستاگرامی «مجتمع فرهنگی شهید آیت ا… مدرس(ره)» به آدرس  https://instagram.com/aghaye.shahid ? بانوای کربلایی حسین نخعی ▫️ زمان: سه شنبه 9 اردیبهشت رأس ساعت 20:30

? پخش زنده دعای پرفیض توسل از جوار زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) از صفحه اینستاگرامی «مجتمع فرهنگی شهید آیت ا… مدرس(ره)» به آدرس  https://instagram.com/aghaye.shahid

? بانوای کربلایی حسین نخعی

▫️ زمان: سه شنبه 9 اردیبهشت رأس ساعت 20:30