ویژه برنامه کبوترانه در ایام دهه کرامت ویژه کودکان و نوجوانان

ویژه برنامه کبوترانه در ایام دهه کرامت ویژه کودکان و نوجوانان
مرداد ۱۷, ۱۳۹۶
270 بازدید

  این برنامه به همت واحد مهدالرضا مجتمع فرهنگی شهید آیت ا… مدرس(ره) در ایام دهه کرامت در پارک بسیج و زیارتگاه شهد آیت ا… مدرس(ره) برگزار و برنامه های فرهنگی همراه با مسابقات و اهدای جوایز جهت کودکان و نوجوانان با حضور مجریان حوزه کودک و نوجوان اجرا گردید .         […]

 

این برنامه به همت واحد مهدالرضا مجتمع فرهنگی شهید آیت ا… مدرس(ره) در ایام دهه کرامت در پارک بسیج و زیارتگاه شهد آیت ا… مدرس(ره) برگزار و برنامه های فرهنگی همراه با مسابقات و اهدای جوایز جهت کودکان و نوجوانان با حضور مجریان حوزه کودک و نوجوان اجرا گردید .