نمایشگاه آثار برگزیده نشریات دیواری

نمایشگاه آثار برگزیده نشریات دیواری
اسفند 2, 1391
30 بازدید

نمایشگاه آثار برگزیده مسابقه نشریات دیواری دانش آموزان استان خراسان رضوی به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد شهادت آیت ا… مدرس(ره) در جوار زیارتگاه این عالم مجاهد برگزار گردید . در کنار این نشریات ، آثار نقاشی کانون هنرمندان شهرستان نیز به نمایش درآمده است . تعداد 312 اثر منتخب از شهرستانهای استان به این […]

نمایشگاه آثار برگزیده مسابقه نشریات دیواری دانش آموزان استان خراسان رضوی به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد شهادت آیت ا… مدرس(ره) در جوار زیارتگاه این عالم مجاهد برگزار گردید . در کنار این نشریات ، آثار نقاشی کانون هنرمندان شهرستان نیز به نمایش درآمده است .

تعداد 312 اثر منتخب از شهرستانهای استان به این مجتمع ارسال شده است .