مراسم بدرقه زائرین اربعین حسینی در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

مراسم بدرقه زائرین اربعین حسینی در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)
آبان 25, 1395
8 بازدید

مراسم بدرقه 350 نفر از زائرین اربعین حسینی همراه با سوگواری و مرثیه سرایی توسط ذاکر اهل بیت(ع) کربلایی حسین نخعی در فضایی مملو از عطر شهیدان در جوار زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) برگزار شد .                                     […]

مراسم بدرقه 350 نفر از زائرین اربعین حسینی همراه با سوگواری و مرثیه سرایی توسط ذاکر اهل بیت(ع) کربلایی حسین نخعی در فضایی مملو از عطر شهیدان در جوار زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) برگزار شد .