قصه گویی در مدارس با موضوع امام رضا(ع) دردهه کرامت

قصه گویی در مدارس با موضوع امام رضا(ع) دردهه کرامت
مهر 8, 1391
8 بازدید

به مناسبت دهه کرامت قصه هایی شیرین و جذاب در مدارس با موضوع امام رضا(ع) توسط مربیان مهدالرضا جهت دانش آموزان مقطع ابتدایی بیان گردید .          

به مناسبت دهه کرامت قصه هایی شیرین و جذاب در مدارس با موضوع امام رضا(ع) توسط مربیان مهدالرضا جهت دانش آموزان مقطع ابتدایی بیان گردید .