قصه گویی در مدارس با موضوع امام رضا(ع) دردهه کرامت

قصه گویی در مدارس با موضوع امام رضا(ع) دردهه کرامت
مهر ۸, ۱۳۹۱
147 بازدید

به مناسبت دهه کرامت قصه هایی شیرین و جذاب در مدارس با موضوع امام رضا(ع) توسط مربیان مهدالرضا جهت دانش آموزان مقطع ابتدایی بیان گردید .          

به مناسبت دهه کرامت قصه هایی شیرین و جذاب در مدارس با موضوع امام رضا(ع) توسط مربیان مهدالرضا جهت دانش آموزان مقطع ابتدایی بیان گردید .