قرائت دعای روحبخش کمیل و دعای پر فیض ندبه توسط مداح کشوری حاج امیر نعیمی همزمان با دهه کرامت

قرائت دعای روحبخش کمیل و دعای پر فیض ندبه توسط مداح کشوری حاج امیر نعیمی همزمان با دهه کرامت
مرداد ۲۲, ۱۳۹۵
261 بازدید

        دعای روحبخش کمیل                             دعای پر فیض ندبه                                

 

 

 

 

دعای روحبخش کمیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دعای پر فیض ندبه