قرائت دعای روحبخش کمیل و دعای پر فیض ندبه توسط مداح کشوری حاج امیر نعیمی همزمان با دهه کرامت

قرائت دعای روحبخش کمیل و دعای پر فیض ندبه توسط مداح کشوری حاج امیر نعیمی همزمان با دهه کرامت
مرداد ۲۲, ۱۳۹۵
96 بازدید

        دعای روحبخش کمیل                             دعای پر فیض ندبه                                

 

 

 

 

دعای روحبخش کمیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دعای پر فیض ندبه