قرائت دعای روحبخش کمیل با حضور سبزقامتان نیروی انتظامی

قرائت دعای روحبخش کمیل با حضور سبزقامتان نیروی انتظامی
مهر ۱۵, ۱۳۹۱
178 بازدید

همزمان با هفته نیروی انتظامی ، پرسنل محترم منطقه انتظامی شهرستان در دعای روحبخش کمیل زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) شرکت نمودند .                 

همزمان با هفته نیروی انتظامی ، پرسنل محترم منطقه انتظامی شهرستان در دعای روحبخش کمیل زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) شرکت نمودند .