عیادت از بیماران مراکز درمانی همزمان با دهه کرامت

عیادت از بیماران مراکز درمانی همزمان با دهه کرامت
مرداد ۱۶, ۱۳۹۶
49 بازدید

همزمان با دهه پر خیر برکت کرامت جمعی از خدام حرم مطهر رضوی و کارکنان و خدام زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) ضمن عیادت از بيماران بستری شده در مراکز درمانی شهرستان کاشمر به آنان بسته های متبرک اهداء نمودند .                          

همزمان با دهه پر خیر برکت کرامت جمعی از خدام حرم مطهر رضوی و کارکنان و خدام زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) ضمن عیادت از بيماران بستری شده در مراکز درمانی شهرستان کاشمر به آنان بسته های متبرک اهداء نمودند .