عزاداری پرشور هیئات مذهبی در روز تاسوعای حسینی در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

عزاداری پرشور هیئات مذهبی در روز تاسوعای حسینی در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)
مهر ۸, ۱۳۹۶
303 بازدید

  هیئت مذهبی حضرت رقیه (سلام الله علیها)  شهرستان کاشمر                 هیئت مذهبی امام صادق( علیه السلام) شهرستان کاشمر             هیئت مذهبی ابوالفضلی تل آباد               هیئت مذهبی حسینی حاجی آباد             […]

 

هیئت مذهبی حضرت رقیه (سلام الله علیها)  شهرستان کاشمر

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت مذهبی امام صادق( علیه السلام) شهرستان کاشمر

 

 

 

 

 

 

هیئت مذهبی ابوالفضلی تل آباد

 

 

 

 

 

 

 

هیئت مذهبی حسینی حاجی آباد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت مذهبی حسینی کسرینه

 

 

 

 

 

 

هیئت مذهبی مهدیه قوژد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هیئات مذهبی ابوالفضلی ، حسینی و علی اکبری سرحوضک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت مذهبی حسینی هفتخانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت مذهبی ابوالفضلی هندآباد

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت مذهبی ابوالفضلی ممرآباد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت مذهبی ابوالفضلی مغان