عزاداری هیئت مذهبی عشرت آباد در روز عاشورای حسینی در جوار زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

عزاداری هیئت مذهبی عشرت آباد در روز عاشورای حسینی در جوار زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)
مهر ۱۰, ۱۳۹۶
362 بازدید