عزاداری هیئات مذهبی حسینی و علی اصغری نقاب در یازدهمین روز از محرم از زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

عزاداری هیئات مذهبی حسینی و علی اصغری نقاب در یازدهمین روز از محرم از زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)
مهر ۲۲, ۱۳۹۵
349 بازدید