شرکت کارکنان و خدام زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) در نماز عبادی سیاسی جمعه در سالروز ولادت حضرت امام رضا(ع) و اهدای بسته متبرک به نمازگزاران توسط خدام زیارتگاه

شرکت کارکنان و خدام زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) در نماز عبادی سیاسی جمعه در سالروز ولادت حضرت امام رضا(ع) و اهدای بسته متبرک به نمازگزاران توسط خدام زیارتگاه
مرداد 16, 1396
7 بازدید