شرکت کارکنان و خدام زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) همگام با مردم ولایتمدار کاشمر در راهپیمایی روز قدس

شرکت کارکنان و خدام زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) همگام با مردم ولایتمدار کاشمر در راهپیمایی روز قدس
تیر 11, 1395
5 بازدید