شرکت کارکنان و خدام زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) همگام با مردم ولایتمدار کاشمر در راهپیمایی روز قدس

شرکت کارکنان و خدام زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) همگام با مردم ولایتمدار کاشمر در راهپیمایی روز قدس
تیر ۱۱, ۱۳۹۵
181 بازدید