شام غریبان شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) با حضور عاشقان و ارادتمندان آن امام همام در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) برگزار شد .

شام غریبان شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) با حضور عاشقان و ارادتمندان آن امام همام در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) برگزار شد .
مهر 10, 1396
7 بازدید