دیدار مدیریت و کارکنان مجتمع فرهنگی و زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) با مدیر جدید آموزش و پرورش کاشمر

دیدار مدیریت و کارکنان مجتمع فرهنگی و زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) با مدیر جدید آموزش و پرورش کاشمر
دی ۲۶, ۱۳۹۲
174 بازدید

    در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از برنامه های فرهنگی این مجتمع و عرض تبریک انتخاب شایسته ایشان به عنوان مدیریت آموزش و پرورش شهرستان کاشمر ، یعقوبی ، مدیر مجتمع فرهنگی شهید آیت ا… مدرس(ره) ابراز امیداورای کرد همکاری این دو نهاد فرهنگی در راستای برنامه های و فرهنگی ویژه دانش آموزان بیش از […]

 

 

در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از برنامه های فرهنگی این مجتمع و عرض تبریک انتخاب شایسته ایشان به عنوان مدیریت آموزش و پرورش شهرستان کاشمر ، یعقوبی ، مدیر مجتمع فرهنگی شهید آیت ا… مدرس(ره) ابراز امیداورای کرد همکاری این دو نهاد فرهنگی در راستای برنامه های و فرهنگی ویژه دانش آموزان بیش از پیش ادامه یابد .