دیدار با فرماندهی محترم منطقه انتظامی شهرستان

دیدار با فرماندهی محترم منطقه انتظامی شهرستان
مهر ۱۳, ۱۳۹۱
210 بازدید

همزمان با هفته نیروی انتظامی مدیریت و کارکنان مجتمع فرهنگی شهید آیت ا… مدرس(ره) ضمن دیدار با فرماندهی و پرسنل منطقه انتظامی کاشمر و تبریک هفته ناجا ، از زحمات این عزیزان تقدیر نمودند .                

همزمان با هفته نیروی انتظامی مدیریت و کارکنان مجتمع فرهنگی شهید آیت ا… مدرس(ره) ضمن دیدار با فرماندهی و پرسنل منطقه انتظامی کاشمر و تبریک هفته ناجا ، از زحمات این عزیزان تقدیر نمودند .