حضور کارکنان و خدام افتخاری زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) در راهپیمایی حمایت از ولایت و محکومیت اغتشاشات اخیر همگام با مردم ولایتمدار کاشمر

حضور کارکنان و خدام افتخاری زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) در  راهپیمایی حمایت از ولایت و محکومیت اغتشاشات اخیر همگام با مردم ولایتمدار کاشمر
دی ۱۴, ۱۳۹۶
146 بازدید