حضور مهندس قنبری معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

حضور مهندس قنبری معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)
شهریور ۵, ۱۳۹۶
215 بازدید

همزمان با هفته دولت مهندس قنبری معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات ، ضمن حضور در زیارتگاه شهید آیت الله مدرس(ره) و ادای احترام به این شهید والا مقام از موزه آثار و اسناد شهید آیت ا… مدرس(ره) بازدید کرد .                 […]

همزمان با هفته دولت مهندس قنبری معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات ، ضمن حضور در زیارتگاه شهید آیت الله مدرس(ره) و ادای احترام به این شهید والا مقام از موزه آثار و اسناد شهید آیت ا… مدرس(ره) بازدید کرد .