حضور مهندس فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی(قدس سره) در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

حضور مهندس فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی(قدس سره)  در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)
مهر 20, 1396
10 بازدید