حضور مدیرعامل مؤسسه ، کارکنان و خدام زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) در مراسم بزرگداشت حماسه نهم دی همگام با سایر مردم ولایتمدار کاشمر

حضور مدیرعامل مؤسسه ، کارکنان و خدام زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) در مراسم بزرگداشت حماسه نهم دی همگام با سایر مردم ولایتمدار کاشمر
دی ۱۲, ۱۳۹۵
231 بازدید