حضور مدیران و کارکنان مجتمع فرهنگی شهید آیت ا… مدرس(ره) و مجتمع های میان راهی امام رضا(ع) در دفتر دو هفته نامه های سرو کاشمر و آوای کاشمر و همچنین دفتری خبری ترشیز و تقدیر و تشکر از تلاشهای آنان به مناسبت روز خبرنگار

حضور مدیران و کارکنان مجتمع فرهنگی شهید آیت ا… مدرس(ره)  و مجتمع های میان راهی امام رضا(ع) در دفتر دو هفته نامه های سرو کاشمر و آوای کاشمر و همچنین دفتری خبری ترشیز  و تقدیر و تشکر از تلاشهای آنان به مناسبت روز خبرنگار
مرداد ۱۸, ۱۳۹۶
308 بازدید