حضور رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف افغانستان به همراه تنی چند از مسئولین فرهنگی این شهر در زیارتگاه

حضور رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف افغانستان به همراه تنی چند از مسئولین فرهنگی این شهر در زیارتگاه
دی ۳۰, ۱۳۹۲
233 بازدید

  ضمن زیارت مرقد مطهر شهید آیت ا… مدرس(ره) ، از موزه آثار و اسناد این شهید والا مقام بازدید نمودند . در پایان نیز هدایای فرهنگی به آنان تقدیم گردید .                          

 

ضمن زیارت مرقد مطهر شهید آیت ا… مدرس(ره) ، از موزه آثار و اسناد این شهید والا مقام بازدید نمودند . در پایان نیز هدایای فرهنگی به آنان تقدیم گردید .