جشن میلاد با سعادت نهمین پیشوای عدالت امام جواد(ع) در زیارتگاه شهید مدرس(ره) برگزار شد .

جشن میلاد با سعادت نهمین پیشوای عدالت امام جواد(ع) در زیارتگاه شهید مدرس(ره) برگزار شد .
فروردین 30, 1395
4 بازدید