تصایری از مراسم شام غریبان شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

تصایری از مراسم شام غریبان شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)
اسفند 2, 1396
21 بازدید