تصایری از مراسم شام غریبان شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

تصایری از مراسم شام غریبان شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)
اسفند ۲, ۱۳۹۶
177 بازدید