تصاویری از مراسم ویژه تحویل سال

تصاویری از مراسم ویژه تحویل سال
فروردین 2, 1393
10 بازدید

  این مراسم با قرائت دعای روحبخش کمیل همراه با مناجات و نیایش در جوار زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) با حضور زائرین و مجاورین برگزار گردید .                                

 

این مراسم با قرائت دعای روحبخش کمیل همراه با مناجات و نیایش در جوار زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) با حضور زائرین و مجاورین برگزار گردید .