تصاویری از مراسم روحبخش و نورانی سومین شب قدر که با شکوه خاصی در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) برگزار شد

تصاویری از مراسم روحبخش و نورانی سومین شب قدر که با شکوه خاصی در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) برگزار شد
خرداد ۲۹, ۱۳۹۶
173 بازدید

                                                        عکس : فرزاد جلالی مجتبی اسکندری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکس :

فرزاد جلالی

مجتبی اسکندری