تصاویری از عزاداری هیئت حسینی عشرت آباد در روز عاشوار در زیارتگاه شهید مدرس(ره)

تصاویری از عزاداری هیئت حسینی عشرت آباد در روز عاشوار در زیارتگاه شهید مدرس(ره)
مهر ۲۲, ۱۳۹۵
211 بازدید