تصاویری از عزاداری هیئت حسینی دهستان مهدی آباد در روز ششم محرم در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

تصاویری از عزاداری هیئت حسینی دهستان مهدی آباد در روز ششم محرم در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)
مهر ۶, ۱۳۹۶
215 بازدید