تصاویری از عزاداری هیئات مذهبی در پنجمین روز از محرم در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

تصاویری از عزاداری هیئات مذهبی در پنجمین روز از محرم در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)
مهر ۱۶, ۱۳۹۵
223 بازدید

    هیئت طفلان مسلم بن عقیل (ع) – کاشمـر                       هیئت حسینی مهدی آباد                                            

 

 

هیئت طفلان مسلم بن عقیل (ع) – کاشمـر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت حسینی مهدی آباد