تصاویری از عزاداری هیئات مذهبی در پنجمین روز از محرم در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

تصاویری از عزاداری هیئات مذهبی در پنجمین روز از محرم در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)
مهر ۱۶, ۱۳۹۵
60 بازدید

    هیئت طفلان مسلم بن عقیل (ع) – کاشمـر                       هیئت حسینی مهدی آباد                                            

 

 

هیئت طفلان مسلم بن عقیل (ع) – کاشمـر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت حسینی مهدی آباد