تصاویری از عزاداری هیئات مذهبی در روز هفتم محرم در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

تصاویری از عزاداری هیئات مذهبی در روز هفتم محرم در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)
مهر ۶, ۱۳۹۶
156 بازدید

هیئات مذهبی روستای دهنو                         هیئت حسینی جعفرآباد                   هیئات مذهبی دهستان فرح آباد                                  

هیئات مذهبی روستای دهنو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت حسینی جعفرآباد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئات مذهبی دهستان فرح آباد