تصاویری از عزاداری هیئات مذهبی در روز هفتم محرم در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

تصاویری از عزاداری هیئات مذهبی در روز هفتم محرم در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)
مهر ۶, ۱۳۹۶
48 بازدید

هیئات مذهبی روستای دهنو                         هیئت حسینی جعفرآباد                   هیئات مذهبی دهستان فرح آباد                                  

هیئات مذهبی روستای دهنو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت حسینی جعفرآباد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئات مذهبی دهستان فرح آباد