تصاویری از جشن یلدای نونهالان مهدالرضا

تصاویری از جشن یلدای نونهالان مهدالرضا
دی ۱, ۱۳۹۵
161 بازدید

جشن یلدای نونهالان مهدالرضا به منظور آشنایی کودکان با سنت ها ، آئین ها و فرهنگ های ایرانی با ارائه خوراکی ها و شیرینی های سنتی مخصوص طولانی ترین شب سال که توسط والدین نوآموزان تهیه شده بود در مهدالرضا مجتمع فرهنگی شهید آیت ا… مدرس(ره) برگزار شد .               […]

جشن یلدای نونهالان مهدالرضا به منظور آشنایی کودکان با سنت ها ، آئین ها و فرهنگ های ایرانی با ارائه خوراکی ها و شیرینی های سنتی مخصوص طولانی ترین شب سال که توسط والدین نوآموزان تهیه شده بود در مهدالرضا مجتمع فرهنگی شهید آیت ا… مدرس(ره) برگزار شد .