بیانیه مرکز رسیدگی به امور مساجد شهرستان کاشمر در محکومیت ناامن کردن جامعه و اهانت به جایگاه شهید وشهادت

بیانیه مرکز رسیدگی به امور مساجد شهرستان کاشمر در محکومیت ناامن کردن جامعه  و اهانت به جایگاه شهید وشهادت
بهمن ۱۵, ۱۳۹۶
234 بازدید

    باسمه تعالیمدرس زنده است تا تاریخ زنده است (امام خمینی رحمه الله علیه)  آتش زدن درب ورودی آرامگاه شهید مدرس  اگر چه خسارت مال نداشته ولی حرکتی در راستای نا امن کردن جامعه  واهانت به جایگاه شهید وشهادت است .مرکز رسیدگی به امور مساجد کاشمر این حرکت ضد انسانی وضد دینی را محکوم […]

 

 

باسمه تعالی
مدرس زنده است تا تاریخ زنده است (امام خمینی رحمه الله علیه)

 آتش زدن درب ورودی آرامگاه شهید مدرس  اگر چه خسارت مال نداشته ولی حرکتی در راستای نا امن کردن جامعه  واهانت به جایگاه شهید وشهادت است .
مرکز رسیدگی به امور مساجد کاشمر این حرکت ضد انسانی وضد دینی را محکوم وخواستار اشد مجازات برای عاملان کوردل است .
 از سربازان گمنام امام زمان که با هوشیاری در اسرع وقت عاملان این حرکت منافقانه را دستگیر کردند واز اقدامات مشابه جلوگیری شد تقدیر وتشکر می نماییم

مرکز رسیدگی به امور مساجد شهرستان کاشمر