برگزاری مسابقه عکس میقات الرضا

برگزاری مسابقه عکس میقات الرضا
فروردین ۸, ۱۳۹۷
219 بازدید

با توجه به آغاز ایام نوروز و شروع سفرهای نوروزی ،موسسه حضرت حسین این موسی الکاظم (ع) و زیارتگاه شهید مدرس (ره) برگزار میکند:

با توجه به آغاز ایام نوروز و شروع سفرهای نوروزی ،موسسه حضرت حسین این موسی الکاظم (ع) و زیارتگاه شهید مدرس (ره) برگزار میکند: