برپایی نمایشگاه نماز از دیدگاه مراجع و علما

برپایی نمایشگاه نماز از دیدگاه مراجع و علما
فروردین ۱۲, ۱۳۹۷
358 بازدید

با توجه به اهمیت نماز و جایگاه آن، مجتمع فرهنگی شهید مدرس با همکاری معاونت هماهنگ کننده عقیدتی سیاسی مرکز آموزش ۰۸ خاش جناب سرهنگ خزاعی ،نمایشگاهی با عنوان نماز از دیدگاه مراجع و علما برگزار کرده است که این نمایشگاه مورد استقبال مسافرین و زائرین گرامی قرار گرفته است تصاویر این گزارش آماده شده […]

با توجه به اهمیت نماز و جایگاه آن، مجتمع فرهنگی شهید مدرس با همکاری معاونت هماهنگ کننده عقیدتی سیاسی مرکز آموزش ۰۸ خاش جناب سرهنگ خزاعی ،نمایشگاهی با عنوان نماز از دیدگاه مراجع و علما برگزار کرده است که این نمایشگاه مورد استقبال مسافرین و زائرین گرامی قرار گرفته است تصاویر این گزارش آماده شده است برای  مشاهده اینجا کلیک کنید