برنامه ویژه عید سعید غدیر خم جهت نونهالان مهدالرضا

برنامه ویژه عید سعید غدیر خم جهت نونهالان مهدالرضا
مهر 11, 1394
6 بازدید

در این برنامه فرهنگی ضمن بیان داستانی از واقعه غدیر و اهمیت آن توسط مربیان ، واحد کار نقاشی با موضوع غدیر به نونهالان ارائه و توسط آنان رنگ آمیزی شد . در پایان نیز از نونهالان سادات مهدالرضا تجلیل بعمل آمد .                  

در این برنامه فرهنگی ضمن بیان داستانی از واقعه غدیر و اهمیت آن توسط مربیان ، واحد کار نقاشی با موضوع غدیر به نونهالان ارائه و توسط آنان رنگ آمیزی شد . در پایان نیز از نونهالان سادات مهدالرضا تجلیل بعمل آمد .