برنامه ویژه عید سعید غدیر خم جهت نونهالان مهدالرضا

برنامه ویژه عید سعید غدیر خم جهت نونهالان مهدالرضا
مهر ۱۱, ۱۳۹۴
338 بازدید

در این برنامه فرهنگی ضمن بیان داستانی از واقعه غدیر و اهمیت آن توسط مربیان ، واحد کار نقاشی با موضوع غدیر به نونهالان ارائه و توسط آنان رنگ آمیزی شد . در پایان نیز از نونهالان سادات مهدالرضا تجلیل بعمل آمد .                  

در این برنامه فرهنگی ضمن بیان داستانی از واقعه غدیر و اهمیت آن توسط مربیان ، واحد کار نقاشی با موضوع غدیر به نونهالان ارائه و توسط آنان رنگ آمیزی شد . در پایان نیز از نونهالان سادات مهدالرضا تجلیل بعمل آمد .