بازدید مشاور اقتصادی آستان قدس رضوی و نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی از زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

بازدید مشاور اقتصادی آستان قدس رضوی و نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی از زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)
آذر ۱۳, ۱۳۹۵
269 بازدید

 صفاریان مشاور اقتصادی آستان قدس رضوی و دکتر بنیادی نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی از ماکت طرح توسعه اطراف زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) دیدن نمودند .  در این دیدار سپهریان مدیرعامل مؤسسه از برنامه های عمرانی و اجرای طرح جامع زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) که به همت استان قدس رضوی به صورت […]

 صفاریان مشاور اقتصادی آستان قدس رضوی و دکتر بنیادی نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی از ماکت طرح توسعه اطراف زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) دیدن نمودند .

 در این دیدار سپهریان مدیرعامل مؤسسه از برنامه های عمرانی و اجرای طرح جامع زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) که به همت استان قدس رضوی به صورت کارشناسانه تدوین و در حال پیگیری است گزارشی ارائه نمود . سپس مشاور اقتصادی آستان قدس رضوی و دکتر بنیادی از بخش های مختلف کتابخانه مجتمع بازدید نمودند .   

لازم به توضیح است ماکت طرح توسعه اطراف زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)  توسط شهرداری کاشمر تهیه شده و در حال اجراست .