بازدید طلاب مجتمع آموزشی جامعه المصطفی العالمیه از زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

بازدید طلاب مجتمع آموزشی جامعه  المصطفی العالمیه از زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)
دی ۲۳, ۱۳۹۵
266 بازدید

همزمان با ماه پر خیر و برکت ربیع الثانی جمعی از دانش آموختگان مجتمع آموزشی جامعه المصطفی العالمیه مشهد مقدس به زیارت شهید آیت ا… مدرس(ره) نایل شدند.این دانش آموختگان از کشورهای آذربایجان، هند ، پاکستان ، تاجیکستان ، نیجریه، گامبیا و ساحل عاج ضمن زیارت مرقد مطهر این شهید بزرگوار و بازدید از موزه […]

همزمان با ماه پر خیر و برکت ربیع الثانی جمعی از دانش آموختگان مجتمع آموزشی جامعه المصطفی العالمیه مشهد مقدس به زیارت شهید آیت ا… مدرس(ره) نایل شدند.
این دانش آموختگان از کشورهای آذربایجان، هند ، پاکستان ، تاجیکستان ، نیجریه، گامبیا و ساحل عاج ضمن زیارت مرقد مطهر این شهید بزرگوار و بازدید از موزه و کتابخانه مجتمع با فعالیتهای ارزنده عمرانی و فرهنگی آستان قدس رضوی  بیشتر آشنا شدند.