بازدید دکتر عبدالرسول عمادی معاون وزیر و رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش از موزه شهید آیت ا… مدرس(ره)

بازدید دکتر عبدالرسول عمادی معاون وزیر و رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش از موزه شهید آیت ا… مدرس(ره)
شهریور ۱, ۱۳۹۵
325 بازدید