بازدید دانش آموختگان مجتمع آموزشی جامعه المصطفی العالمیه از زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

بازدید دانش آموختگان مجتمع آموزشی جامعه المصطفی العالمیه از زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)
آذر ۱۹, ۱۳۹۱
193 بازدید

این دانش آموختگان از کشورهای  ( هندوستان ، پاکستان و قرقیزستان ) همزمان با هفتاد و پنجمین سالگرد شهادت آیت ا… مدرس(ره) ضمن زیارت مرقد مطهر این اسوه فقاهت و سیاست و آشنایی با ابعاد شخصیت آیت ا… مدرس(ره) ، از کتابخانه ، موزه ، و مزار شهداء بازدید نمودند .         […]

این دانش آموختگان از کشورهای  ( هندوستان ، پاکستان و قرقیزستان ) همزمان با هفتاد و پنجمین سالگرد شهادت آیت ا… مدرس(ره) ضمن زیارت مرقد مطهر این اسوه فقاهت و سیاست و آشنایی با ابعاد شخصیت آیت ا… مدرس(ره) ، از کتابخانه ، موزه ، و مزار شهداء بازدید نمودند .