بازدید حضرت حجت الاسلام و المسلمین عالی از موزه شهید آیت ا… مدرس(ره)

بازدید حضرت حجت الاسلام و المسلمین عالی از موزه شهید آیت ا… مدرس(ره)
شهریور 2, 1395
8 بازدید

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازدید حضرت حجت الاسلام و المسلمین عالی از موزه شهید آیت ا… مدرس(ره)

بازدید حضرت حجت الاسلام و المسلمین عالی از موزه شهید آیت ا… مدرس(ره)
شهریور 2, 1395
0 بازدید