بازدید جناب آقای دکتر اسماعیل نیا از سالن اجتماعات زیارتگاه

بازدید جناب آقای دکتر اسماعیل نیا از سالن اجتماعات زیارتگاه
شهریور ۱۳, ۱۳۹۱
291 بازدید

جناب آقای دکتر اسماعیل نیا نماینده محترم مردم شهرستانهای کاشمر ، خلیل آباد و بردسکن در مجلس شورای اسلامی با حضور در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) از روند کار ساخت سالن اجتماعات زیارتگاه بازدید نمودند . ایشان در این بازدید از پیشرفت اجرایی پروژه و تلاشهای انجام شده تقدیر و تشکر نمودند.     […]

جناب آقای دکتر اسماعیل نیا نماینده محترم مردم شهرستانهای کاشمر ، خلیل آباد و بردسکن در مجلس شورای اسلامی با حضور در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) از روند کار ساخت سالن اجتماعات زیارتگاه بازدید نمودند . ایشان در این بازدید از پیشرفت اجرایی پروژه و تلاشهای انجام شده تقدیر و تشکر نمودند.