بازدید جناب آقای دکتر اسماعیل نیا از سالن اجتماعات زیارتگاه

بازدید جناب آقای دکتر اسماعیل نیا از سالن اجتماعات زیارتگاه
شهریور 13, 1391
8 بازدید

جناب آقای دکتر اسماعیل نیا نماینده محترم مردم شهرستانهای کاشمر ، خلیل آباد و بردسکن در مجلس شورای اسلامی با حضور در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) از روند کار ساخت سالن اجتماعات زیارتگاه بازدید نمودند . ایشان در این بازدید از پیشرفت اجرایی پروژه و تلاشهای انجام شده تقدیر و تشکر نمودند.     […]

جناب آقای دکتر اسماعیل نیا نماینده محترم مردم شهرستانهای کاشمر ، خلیل آباد و بردسکن در مجلس شورای اسلامی با حضور در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) از روند کار ساخت سالن اجتماعات زیارتگاه بازدید نمودند . ایشان در این بازدید از پیشرفت اجرایی پروژه و تلاشهای انجام شده تقدیر و تشکر نمودند.