بازدید از کلاسهای اوقات فراغت زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

بازدید از کلاسهای اوقات فراغت زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)
تیر 30, 1397
9 بازدید

بازدید مدیر محترم ارزیابی و نظارت راهبردی سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی از کلاسهای اوقات فراغت زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)   گزارش تصویری

بازدید مدیر محترم ارزیابی و نظارت راهبردی سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی از کلاسهای اوقات فراغت زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

 

گزارش تصویری