اولین جشنواره قصه گوئی اندیشه های آسمانی آموزه های رضوی، تیر ماه لغایت مردادماه ۹۶ همراه با جوایز کمک هزینه سفرهای زیارتی و تندیس جشنواره به میمنت ایام دهه کرامت برگزار میگردد.

اولین جشنواره قصه گوئی اندیشه های آسمانی آموزه های رضوی، تیر ماه لغایت مردادماه ۹۶ همراه با جوایز کمک هزینه سفرهای زیارتی و تندیس جشنواره به میمنت ایام دهه کرامت برگزار میگردد.
تیر ۲۰, ۱۳۹۶
223 بازدید