اهداء خون توسط جمعی از كاركنان مجتمع فرهنگی شهید آیت ا… مدرس(ره)

اهداء خون توسط جمعی از كاركنان مجتمع فرهنگی شهید آیت ا… مدرس(ره)
فروردین 21, 1395
4 بازدید

   همزمان با میلاد باسعادت شکافنده ی دانش نبوی و وارث علم علوی حضرت امام محمد باقر(ع)  جمعی از كاركنان مجتمع فرهنگی شهید آیت ا… مدرس(ره) و مجتمع های میان راهی امام رضا(ع) در يك اقدام خداپسندانه با اهداء خون ، زندگي دوباره به نيازمندان بخشيدند.                   […]

 

 همزمان با میلاد باسعادت شکافنده ی دانش نبوی و وارث علم علوی حضرت امام محمد باقر(ع)  جمعی از كاركنان مجتمع فرهنگی شهید آیت ا… مدرس(ره) و مجتمع های میان راهی امام رضا(ع) در يك اقدام خداپسندانه با اهداء خون ، زندگي دوباره به نيازمندان بخشيدند.