اهداء خون توسط جمعی از كاركنان مجتمع فرهنگی شهید آیت ا… مدرس(ره)

اهداء خون توسط جمعی از كاركنان مجتمع فرهنگی شهید آیت ا… مدرس(ره)
فروردین ۲۱, ۱۳۹۵
147 بازدید

   همزمان با میلاد باسعادت شکافنده ی دانش نبوی و وارث علم علوی حضرت امام محمد باقر(ع)  جمعی از كاركنان مجتمع فرهنگی شهید آیت ا… مدرس(ره) و مجتمع های میان راهی امام رضا(ع) در يك اقدام خداپسندانه با اهداء خون ، زندگي دوباره به نيازمندان بخشيدند.                   […]

 

 همزمان با میلاد باسعادت شکافنده ی دانش نبوی و وارث علم علوی حضرت امام محمد باقر(ع)  جمعی از كاركنان مجتمع فرهنگی شهید آیت ا… مدرس(ره) و مجتمع های میان راهی امام رضا(ع) در يك اقدام خداپسندانه با اهداء خون ، زندگي دوباره به نيازمندان بخشيدند.